Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

P.C. 55103, TEL. +30 2314 400342 , airportskg@eye-q.gr

View MapAppoinment