Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

P.C. 55103, TEL. +30 2310 028618 , airportskg@eye-q.gr

View MapAppoinment